Hyvää Suomesta -merkin käyttösäännöt

Hyvää Suomesta -merkin käyttösäännöt

Hyvää Suomesta -merkki on tuotekohtainen. Kriteerinä on, että tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa sekä raaka-aineesta vähintään 75 % on suomalaista. Kuitenkin lopputuotteessa kaiken lihan, kalan, kananmunan ja maidon on oltava 100 % suomalaista. Lisäksi yhden ainesosan tuotteen on oltava 100 % suomalaista.

Hyvää Suomesta -merkkiä voivat käyttää Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenet sekä ne MTK:n ja SLC:n jäsenet, joille Ruokatieto Yhdistys ry on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Hunajalle merkin käyttöoikeuden myöntää Suomen Mehiläishoitajien Liitto SML ry ja villisikatuotteille Suomen Villisiankasvattajien Yhdistys ry, jotka molemmat ovat Ruokatieto Yhdistys ry:n jäseniä.

merkin kriteerit

 • Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen. Valmistaja tai valmistuttaja voi käyttää merkkiä vain Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa pakkaukseen tai etikettiin painenttuna sekä tämän tuotteen viestinnässä ja mainonnassa.
 • Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää lopputuotteessa, joka on valmistettu ja pakattu Suomessa ja jonka raaka-aineesta vähintään 75 % on suomalaista. Kuitenkin lihaa sisältävien tuotteiden lihan, kalaa sisältävien tuotteiden kalan, kananmunaa sisältävien tuotteiden kananmunan ja maitoa sisältävien tuotteiden maidon on oltava 100 % suomalaista. Lisäksi yhden ainesosan tuotteen on oltava 100% suomalaista. Merkkiä voi käyttää ainoastaan pakatuissa elintarvikkeissa. 
 • Lopputuotteen kotimaisuusaste lasketaan raaka-aineiden määrästä valmistusreseptin mukaan. Lisättyä vettä ei lasketa raaka-aineeksi. Tuotteen kotimaisuusasteen voi laskea kotimaisuuslaskurin avulla.
 • Hyvää Suomesta -merkin käyttöä valvotaan säännöllisin auditoinnein, mutta myös reklamaatioiden yhteydessä ja pistokokein, ja sen tahallinen väärinkäyttö johtaa Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeuden menettämiseen.
 • Hyvää Suomesta -tuotteita valmistavan yrityksen on täytettävä viranomaisten elintarvikevalmistukselle asettamat vaatimukset sekä pystyttävä todistamaan käytetyn raaka-aineen alkuperä.

Merkin käyttöön liittyvät maksut

 • Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenet voivat käyttää Hyvää Suomesta -merkkiä kaikissa kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa samalla jäsenmaksulla. Jäsenmaksun muodostumisesta kerrotaan yhdistyksen säännöissä
 • Merkin käyttöoikeusmaksu MTK:n ja SLC:n jäsenille vuonna 2013 on 84€. 
 • Jäsenmaksu tai käyttöoikeus maksetaan erotessa koko kalenterivuodelta. 
 •  Hyvää Suomesta -tuotteita valmistavat yritykset auditoidaan noin kolmen vuoden välein. Auditoinnit ovat maksullisia. Maksu on pieniltä yrityksiltä 200€ + alv/ audititointi ja organisaatioilta, joiden jäsenmaksun suuruus on yli 5000€, auditointimaksu on 600€ + alv/auditointi. MTK:n ja SLC:n jäsenyyden kautta merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset maksavat auditoinnista 200 € + alv/auditointi. Uusille jäsenille ensimmäinen auditointi on maksuton. Jos yritys eroaa ja liittyy jäseneksi uudestaan, katsotaan maksuton auditointi käytetyksi. 
 • Käyttäjä vastaa itse merkin käytön aiheuttamista kustannuksista.

merkin sijoittaminen pakkaukseen

 • Yrityksen on ilmoitettava Hyvää Suomesta -merkityt tuotteet Ruokatiedolle ennen merkin käyttöönottoa. Myös muut mahdolliset merkin käyttöön liittyvät muutokset on ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi. Muutokset voi ilmoittaa Hyvää Suomesta -tuotteen ilmoituslomakkeen avulla.
 • Hyvää Suomesta -merkki on sijoitettava pakkaukseen tai etikettiin ohjeiden mukaisesti. Merkki on aina joko tuotepakkaukseen tai sen etikettiin painettu merkki, sitä ei saa käyttää pelkkänä tarrana.