Elintarvikkeiden jäljitettävyys Hyvää Suomesta -merkin kivijalkana

Lehmät laitumella

Elintarvikkeiden jäljitettävyys Hyvää Suomesta -merkin kivijalkana

04.4.2018
Jäljitettävä tieto ruuan alkuperästä on tärkeää tuoteturvallisuuden kannalta, sillä se nopeuttaa reagointia mahdollisissa takaisinvedoissa tai muissa kriisitilanteissa koskien niin tuotannon eri vaiheita kuin kaupanpitoa. Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset ovat jäljitettävyyden edelläkävijöitä, sillä merkin kriteerien täyttämiseksi raaka-aineiden alkuperä tulee olla selvitetty ja tuotteen kotimaisuusasteen korkea.

Jäljitettävyysvaade kaikilla ruokaketjun toimijoilla

Jäljitettävyysvaatimus koskee koko elintarvikeketjua aina rehualan toimijoista alkutuotannon ja jalostuksen kautta tuotteen myyjään. Jokaisen elintarvike- ja rehualan toimijan on pystyttävä osoittamaan, mistä raaka-aine on tullut, ja mihin erä on toimitettu. Toimitusten hankinta- ja luovutusajankohdat on voitava osoittaa, ja lisäksi on pystyttävä yhdistämään toisiinsa tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä. Jäljitettävyys koskee myös tuotantoprosesseja, sillä raaka-aineet, tuotteet ja pakkausmateriaalit on kyettävä jäljittämään elintarvikkeen tuotannon eri vaiheissa.

Keskeiset välineet jäljitettävyyden todentamisessa ovat ostoasiakirjat, raaka-aineen pakkausmerkinnät sekä kirjaukset niiden käytöstä tuotteen valmistuksen ja jakelun eri vaiheissa. Elintarvikealan yritykset dokumentoivat toimintaansa lakisääteisen omavalvontasuunnitelman avulla. Lisäksi yrityksillä on omia toimintamalleja ja kirjauskäytäntöjä liittyen kansainvälisiin laatujärjestelmiin.

Sopimustuotanto edistää jäljitettävyyttä

Suomessa elintarviketeollisuusyritykset tekevät tuotantosopimuksia keskeisistä raaka-aineista, mikä edesauttaa elintarvikkeiden jäljitettävyyttä. Yritykset sopivat maataloustuottajien kanssa muun muassa maidon, lihan, kananmunien, kasvisten ja viljan tuottamisesta yrityksen jatkojalostettavaksi. Usein käytössä myös yritysten ja viljelijöiden yhteisiä tietojärjestelmiä, mikä edistää jäljitettävyystietojen koontia.

Hyvää Suomesta -merkki kertoo kotimaisesta alkuperästä

Hyvää Suomesta on ruuan kotimaisesta raaka-aineesta ja työstä kertova vapaaehtoinen merkki, jonka käyttöä valvotaan. Valvonnassa tarkastetaan ostoihin ja tuotannon eri vaiheisiin liittyviä järjestelmiä, asiakirjoja ja käytäntöjä. Näin varmistetaan tuotteen jäljitettävyys ja kotimaisen raaka-aineen käyttö.

Elintarvikkeen alkuperälle ei ole säädöksissä yksiselitteistä määritelmää, jonka vuoksi merkinnät alkuperämaasta ja valmistusmaasta usein hämmentävät kuluttajaa. Hyvää Suomesta -merkki helpottaa kuluttajien kotimaisia valintoja, sillä se takaa, että elintarvikkeen alkuperämaa on Suomi sekä raaka-aineen että valmistuksen osalta.

Lisätietoja:

Jäljitettävyys elintarvikeketjussa -aineisto
Hyvää Suomesta -merkin kriteerit
Video Hyvää Suomesta auditoinnista

Tiina Lampijärvi, toiminnanjohtaja 
tiina.lampisjarvi(a)ruokatieto.fi
040722424