Kotimaisuus korkealla Hyvää Suomesta - merkityissä ruokatuotteissa

Kotimaisuus korkealla Hyvää Suomesta - merkityissä ruokatuotteissa

19.11.2020
Pakkaukseen painettu Hyvää Suomesta -merkki on kuluttajalupaus, jolla elintarvikkeen valmistaja osoittaa, että tuote on valmistettu suomalaisista raaka-aineista Suomessa.

Sitoutuminen kotimaiseen ruokaketjuun on tunnusomaista kaikille Hyvää Suomesta -merkkiä käyttäville yrityksille, joita on jo 348. Tämä on 20 yritystä enemmän kuin viime vuonna. Hyvää Suomesta -merkittyjä tuotteista on noin 12 000, ja niissä suomalaisen raaka-aineiden osuus on keskimäärin 95 prosenttia.

Yhteisesti määritelty kotimaisuus

Hyvää Suomesta -merkin vaatimukset tuotteen kotimaisuudelle ovat sellaiset, joihin kaikki Suomessa valmistetut tuotteet eivät yllä. Suomalaisen valmistuksen ja pakkaamisen lisäksi tuotteiden tulee täyttää seuraavat raaka-aineen kotimaisuuskriteerit:

  • Liha, kala, muna ja maito sellaisenaan ja muiden tuotteiden ainesosana ovat aina 100 % suomalaista
  • Jos elintarvikkeessa on vain yhtä raaka-ainetta, se on aina 100 % suomalaista
  • Monen ainesosan tuotteessa raaka-aineesta 75-100 % on suomalaista

Hyvää Suomesta -merkki on vapaaehtoinen ja tuotekohtainen. Sen käyttöä valvotaan säännöllisillä auditoinneilla ja jatkuvalla tuoteseurannalla. Ruuan alkuperän ilmoittamisen oikeellisuutta varmistaa myös tiukentunut viranomaisvalvonta.

Merkkiä käyttävät yritykset kattavat koko suomalaisen ruokatuotannon kirjon pienistä isoihin yrityksiin ja kaikki tuoteryhmät.

Korkea kotimaisuusaste

Hyvää Suomesta -merkki on käytössä yhteensä lähes 12 000 eri tuotteessa. Koska jalostajien ja kaupan tuotevalikoimat ovat jatkuvassa muutoksessa, myös Hyvää Suomesta -tuoterekisteri elää niiden myötä.

Tällä hetkellä Hyvää Suomesta –tuoterekisterissä olevien tuotteiden kotimaisuusaste on keskimäärin 95 prosenttia. Merkin kotimaisuusaste lasketaan reseptistä raaka-aineen määrästä, siis kiloista, joita maatalous ja keräily tuottaa. Kotimaisuutta edelleen lisää, että myös lopputuotteen valmistuksen ja pakkaamisen tulee tapahtua Suomessa.

Kolmasosalla Hyvää Suomesta -merkityistä tuotteista kotimaisuusaste on 100 prosenttia. Useimmiten kyseessä ovat liha, maito ja kasvikset. Toinen kolmannes Hyvää Suomesta -tuotteista on sellaisia, joiden kotimaisuusaste on 95-99 prosenttia. Näissä tuotteissa ulkomaisia ainesosia ovat yleisimmin suola ja mausteet, mutta pääraaka-aine suomalainen. Tyyppiesimerkkeinä ovat maustetut lihat ja kypsytetyt juustot.

Kotimaisuusasteeltaan 80 prosentin pintaan kuuluvia on 8 prosenttia kaikista tuotteista. Mukaan sisältyy paljon kasviksia sisältäviä tuotteita, joiden kaikkia raaka-aineita ei Suomessa kasva tai niiden saatavuus on epävarmaa esimerkiksi satovaihtelun takia. Tyypillisesti näitä ovat valmisruuat, joissa liha ja kala ovat kuitenkin kokonaan suomalaisia.

Tuotteiden jakauma Hyvää Suomesta -rekisterissä olevista tuotteista raaka-aineiden kotimaisuusasteen mukaan 11.11.2020
Raaka-aineen kotimaisuus Tuotemäärä Osuus tuotteista
% kpl %
100 4400 37
95-99 4025 34
85-94 2428 21
75-84 889 8
Yhteensä 11742 100

 

Lisätiedot:

Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry, 040 410 5270
minna.asunmaa@ruokatieto.fi

Kuvituskuvia löydät kohdasta medialle.