Ole osa hyvän ketjua, pellolta pöytään

Ole osa hyvän ketjua, pellolta pöytään

30.4.2020
Hyvää Suomesta -merkki on mukana Ole osa hyvän ketjua – Osta työtä Suomeen -kampanjassa. Kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, K-ryhmän, Ruokatieto yhdistys ry:n ja Kotimaiset kasvikset ry:n sekä yritysten yhteisviestintäkampanja suomalaisen työn puolesta. Haluamme yhdessä kannustaa suomalaisia suosimaan entistä vahvemmin tuotteita, jotka työllistävät suomalaisia ja pitävät talouden pyörät pyörimässä. Hyvää Suomesta-merkki tekee suomalaisen ruokavalinnan helpoksi ja nopeaksi ja lupaa sen, että sekä ruoan raaka-aine että työ tulevat Suomesta.

Kampanjayhteistyön kantava teema ”Ole osa hyvän ketjua” tekee kaikista toimijoista, eli tavarantoimittajista ja valmistajista aina kuluttajiin ja ostajiin saakka aktiivisia toimijoita yhteisen kriisin ratkaisussa. Jokainen ketjun osa on tärkeä myös ruokaketjussa pelloilta aina kuluttajan ruokapöytään asti.

Kotimainen ruokaketju eli maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut työllistävät, luovat arvonlisää ja tuovat verotuloja. Ruokarahat pyörittävät vauhdilla kotimaan taloutta, kun valitsee nimenomaan suomalaisia elintarvikkeita. Suomalainen ruokaketju työllistää 340 000 henkilöä.

Tämä yhteistyö hakee voimansa koronakriisin aikana esiin nousseesta yhteisöllisyyden tunteesta ja suomalaisten auttamisen halusta. Ostamalla työtä Suomeen välittää myös kaikista niistä ihmisistä, jotka tekevät suomalaista työtä.

Suomalaisten tilanteet ovat tällä hetkellä erilaisia, mutta jokainen voi olla osa hyvän ketjua ja tehdä mahdollisuuksiensa mukaan joko pienen tai suuren valinnan suomalaisen työn puolesta, joten kaikilla valinnoilla on merkitystä.

Kampanjan yleiset aihetunnisteet ovat: #oleosahyvänketjua ja #ostatyötäsuomeen. Hyvää Suomesta -merkin osalta käytämme lisäksi aihetunnisteita #hyvääsuomesta ja #raakaainetakuu.

Lisätietoja:
Minna Asunmaa, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, gsm. 040 410 5270, minna.asunmaa@ruokatieto.fi
Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, gsm. 050 511 8909, anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaisen ruokaketjun menestystä tekemällä tunnetuksi osaamista ja työtä pellolta pöytään. Ytimessä on suomalaisen ruuan alkuperämerkki Hyvää Suomesta. www.hyvaasuomesta.fi ja  www.ruokatieto.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi