Ruoan alkuperän ilmoittaminen tarkentuu

Ruoan alkuperän ilmoittaminen tarkentuu

04.3.2020
Huhtikuun alusta alkaen ryhdytään Suomessa soveltamaan EU-asetusta, joka parantaa ruoan alkuperätiedon näkyvyyttä myös Suomessa. Elintarvikkeiden pääainesosan alkuperämaan on jatkossa oltava kuluttajien nähtävillä kaikissa EU-maissa. Suomessa alkuperätiedon ilmoittamista on edellytetty kansallisella asetuksella toistaiseksi vain liha- ja maitotuotteilta.

Uusi Euroopan komission täytäntöönpanoasetus koskee elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista. Jos elintarvikkeen alkuperämaa on ilmoitettava, ja se on eri kuin tuotteen pääainesosan alkuperämaa, on myös pääainesosan alkuperämaa jatkossa ilmoitettava. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, että pääainesosa ei ole peräisin nimetystä elintarvikkeen alkuperämaasta.

Pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskevalla vaatimuksella pyritään varmistamaan, että kuluttajaa ei johdeta harhaan elintarvikkeen ja sen ainesosien todellisesta alkuperämaasta. Jos pääainesosan alkuperämaa on sama kuin elintarvikkeella, ei pääainesosan alkuperämaata tarvitse erikseen ilmoittaa. Jos esimerkiksi Suomessa suomalaisesta rukiista valmistetusta ruisjauhosta leivotun leivän alkuperämaaksi on ilmoitettu Suomi, ei pääainesosana käytetyn rukiin alkuperämaata tarvitse erikseen ilmoittaa.

Pääainesosalla tarkoitetaan sellaista ainesosaa tai ainesosien yhdistelmää, jonka osuus kyseisestä elintarvikkeesta on yli 50 prosenttia tai jonka kuluttaja yleensä liittää elintarvikkeen nimeen. Pääainesosa voi olla myös koostettu elintarvike, esimerkiksi mansikkahillo. Elintarvikkeella voi olla myös enemmän kuin yksi pääainesosa. Toimija määrittelee elintarvikkeen pääainesosan itse.

Kansalliset asetukset alkuperämaatiedon ilmoittamisesta edelleen voimassa

Vuonna 2016 annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka velvoittaa ilmoittamaan valmiiksi pakattujen Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Asetuksen mukaan elintarvikkeiden kotimaisesta alkuperästä kertova Hyvää Suomesta -merkki korvaa erillisen merkinnän alkuperämaasta. Hyvää Suomesta -merkki takaa, että tuotteen sisältämä liha ja maito ovat 100 % suomalaisia. Asetus säädettiin komission edellyttämällä tavalla määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo jatkuu maaliskuun 2020 loppuun asti.

Koska uusi huhtikuusta alkaen sovellettava EU-asetus ei vastaa kaikilta osin niitä alkuperämerkintävaatimuksia, joiden mukaan Suomessa on viime vuosien aikana toimittu. MMM on lähettänyt komissiolle ehdotuksen kansallisen asetuksen voimassaolon jatkamisesta huhtikuun 2021 loppuun. Ilmoitusmenettelyyn liittyvistä teknisistä syistä asetuksen voimassaoloa jatketaan ensi vaiheessa 15. toukokuuta 2020 asti, minkä jälkeen säädetään voimassaolon loppuajasta edellyttäen, että komissio ei vastusta voimassaolon jatkamista.

Huhtikuun 2021 loppuun asti on voimassa myös maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka velvoittaa ravintoloita ilmoittamaan aterian raaka-aineena käytetyn lihan alkuperämaan kirjallisesti tarjoilupaikoissa. Jos aterian ainesosana käytetyn lihan pakkauksessa on suomalaisesta alkuperästä kertova vapaaehtoinen Hyvää Suomesta -merkki, voi lihan alkuperän tarjoilupaikassa kertoa Hyvää Suomesta -merkillä.

Lisää tietoa elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilla