Suomalainen ruokakulttuuri on kansainvälisyyttä, trendejä ja perinteitä

Suomalainen ruokakulttuuri on kansainvälisyyttä, trendejä ja perinteitä

10.11.2015
Muutos ja kansainvälisyys ovat suomalaisten mielestä oman ruokakulttuurimme yleisimmät piirteet. Heti näiden jälkeen listalla ovat perinteet ja paikallisuus. Tulokset ilmenevät Hyvää Suomesta -merkin tilaamasta Ruokakulttuuri-tutkimuksesta.

Varsinkin trendit, uudet tuotteet ja ruoka mediassa muodostavat kokonaisuuden, joka liitetään tämän päivän suomalaiseen ruokakulttuuriin entistä vahvemmin. Pieniä lisäsignaaleja ruokakulttuurin muutosprosessiin ovat myös mm. perinteiden ja uusien tuulien sekoittuminen ja kokeilunhalu.

Paikallisuuden ja perinteiden muodostamaan kokonaisuuteen liittyy lähiruoka. Lähellä tuotetun ruuan merkitys koetaan myös entistä tärkeämpänä tekijänä ruokakulttuurissamme.

Ruuan sisäiseen laatuun liittyvät asiat ovat kolmas kokonaisuus suomalaisen ruokakulttuurin sisällössä.  

Mitä ja miten syödään

Tutkimuksessa pyrittiin avaamaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä jakamalla vastaajat kahteen joukko ryhmään siten, että 500 vastaajaa sai kysymyksen “Mistä eri asioista ja ilmiöistä sinun mielestäsi suomalainen ruokakulttuuri nykyään koostuu?”. Toinen 500 vastaajan joukko vastasi kysymykseen “Mistä eri asioista ja ilmiöistä sinun mielestäsi ruokakulttuuri koostuu?”. Vastaajille ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja.

Kahden eri vastaajaryhmän tuloksien vertailussa voi havaita, että tämän päivän suomalaisesta ruokakulttuurista puhuttaessa nousee esiin nuo kolme edellä mainittua teemaa (muutos ja kansainvälisyys, perinteet ja paikallisuus sekä ruuan sisäinen laatu). Sen sijaan ruuan sosiaalinen ulottuvuus on teema, joka ei omassa ruokakulttuurissamme nouse esille juurikaan.

  -      Aika näyttää, miten käsityksemme omasta ruokakulttuuristamme muuttuu. Ajan henki pyörii vahvasti siinä, mitä syödään.  Keskustelun alla on myös se, miten ruoka tuotetaan, ja tämä vahvistaa ruuan sisäisen laadun teemaa, toteaa markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa.

LISÄTIETOJA

Minna Asunmaa
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ruokatieto Yhdistys ry
minna.asunmaa@ruokatieto.fi