Auditoinneissa havaitut puutteet

Auditoinneissa havaitut puutteet

Ylivoimaisesti yleisin auditoinneissa havaittu puute, on se, että Hyvää Suomesta -tuoterekisterissä on vanhentuneita tietoja. Syyt rekisterin pidon laahaamiseen ovat unohtaminen, ajankäyttöongelmat sekä tekniset ongelmat.

Virheitä, joita esiintyy vain harvakseltaan:

  • Kotimaisuusaste on laskettu väärin siten, että esimerkiksi lihatuotteissa ei ole laskettu suolaa tai mausteista mukaan. Kotimaisuusasteeksi on ilmoitettu 100 %, mutta oikein laskettuna on tätä hieman alempi. Prosenttiluvun pieni aleneminen ei useinkaan johda merkin käyttöoikeuden menettämiseen, mutta prosenttiluku on korjattava pitämäämme rekisteriin. Vastaavanlaisia virheitä suolan laskennassa esiintyy toisinaan myös leivissä.
  • Hyvää Suomesta -merkin käyttö ei ole graafisten ohjeiden mukaista. Graafiset ohjeet näet tästä
  • Todistus raaka-aineiden tai puolivalmisteiden kotimaisuusasteesta puuttuu. Auditoijalle ei riitä se, että raaka-ainetoimittajan nimi on tiedossa, vaan tarvitaan em. todistus.

Auditoija raportoi havaitut puutteet Ruokatiedolle, joka valvoo, että ne korjataan.