Hyvää Suomesta -merkki kantanut joutsenen siivin vuodesta 1993

Hyvää Suomesta -merkki kantanut joutsenen siivin vuodesta 1993

Hyvää Suomesta -merkki julkistettiin joulukuussa 1993. Taustalla oli halu vahvistaa suomalaisen ruuan mielikuvaa tilanteessa, jossa markkinat olivat EU-jäsenyyden myötä avautumassa kansainväliselle kilpailulle. Hyvää Suomesta -merkin haluttiin luotettavasti ja selkeästi kertovan elintarvikkeiden suomalaisesta alkuperästä.

Hyvää Suomesta -merkki perustettiin valtion rahoittama projektina, mutta jo 2000-luvulle tultaessa toiminta vakiinnutettiin yksityisen rahan turvin. Jäljitettävyys- ja merkintäjärjestelmä on kehittynyt 200 tuotteen perheestä yli 12 000 tuotteeseen. Peruslähtökohdat ovat pysyneet samana läpi vuosien, mutta käytännön toteutus on taipunut niin digitalisaatioon kuin viestintäkentän murrokseen.

Merkin virallinen nimi on Hyvää Suomesta -merkki, mutta se tunnetaan myös merkin visuaalista ilmettä kuvaavalla nimellä joutsenlippu. 

Ruokatieto, Hyvää Suomesta -merkki

Vuonna 2012 merkin yhteyteen liitettiin uusi viestinnällinen konsepti ”Ruokaa omasta maasta”, joka esiintyy tekstinä lipussa alkuperäisen Hyvää Suomesta -merkin ympärillä. Uudistuksen taustalla oli tarve nostaa merkin näkyvyyttä ja tuoda yrityksille tuoreempi tapa suomalaisen ruuan merkitsemiseksi - muuttamatta itse merkkiä. Hyvää Suomesta -nimi ja Ruokaa Omasta Maasta -tunnuslause kertovat maistuvasta kotimaisesta ruuasta. Pyöreä perusmerkki tai lippu, samat kriteerit. 

Ruokaa omasta maasta, vaaka

Alun perin verkkosisällön merkin taipaleesta on kirjoittanut vuonna 2013 toimittaja Leena Packalén.  Tämän jälkeen sisältöä on täydennetty ja päivitetty eri kirjoittajien toimesta. Liitteenä löytyy myös Hyvää Suomesta -projektin vuonna 1997 julkaistu projektikertomus "Laulujoutsen nousee lentoon". Viimeisimmät päivitykset on tehty 21.11.2018.

Hyvää Suomesta -merkkiä hallinnoit ja sen omistaa Ruokatieto Yhdistys. Yhdistyken juuret ovat 1950-luvulla, ja toiminnan tarkoitus on pysynyt samana: kertoa ruokaketjusta kuluttajille ja ruokatietoa tarvitseville ammattilaisille.