Ajankohtainen nyt ja aina

Ajankohtainen nyt ja aina

”Hyvää Suomesta -merkin suosio on huipussaan", iloitsee Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi. Yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat alan toimijoita monipuolisesti. Tuotteita merkin piirissä on jo yli 12 000, mikä on ennätyksellisen paljon.

Merkkiä kantavia tuotteita on noin 12 000, ja niiden keskimääräinen kotimaisuusaste on 95 %. Tuotemäärä on viime vuodet tasaisesti kasvanut. Kasvua on tuonut muutamien uusien isojen ruoka-alan yritysten mukaan tulo, mutta myös lukuisat pienemmät yritykset innovatiivisine tuotteineen ovat joukossa mukana.

Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävien yritysten määrä on jatkuvassa hienoisessa kasvussa, vaikka aktiivista markkinointia yhdistys ei teekkään. Mukaan tulevat uudet yritykset ovat aidosti sellaisia, joissa suomalainen raaka-aine ja elinvoimainen suomalainen ruokaketju ovat vahvasti yrityksen arvoissa.

Digitaalinen aalto pyyhkäisi

Vuodesta 2014 eteenpäin Hyvää Suomesta -merkin hallinnointi on kokenut mullistuksen, jonka digitalisaatio on mahdollistanut. Tiedot Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävistä yrityksistä, yhteyshenkilöistä, tuotteista ja auditoinneista ovat yhdessä ja samassa järjestelmässä. Samat tiedot ovat niin Ruokatiedon kuin jäsenorganisaatioiden saatavilla, joten yhteydenpito ja asioiden hoito on sujuvaa. Suurimpien yritysten tuotetiedot kulkeutuvat integroidusti Hyvää Suomesta -rekisteriin Synkka-datapankista, jota kauppa ja teollisuus yhdessä ylläpitävät.

Myös viestintä on muokkaantunut verkkoviestinnän ja sosiaalisen median myötä. Aiempien vuosien massamediakampanjoista on siirrytty täsmällisesti kohdistettuun kampanjointiin, joka tavoittaa yleisön kaikissa kanavissa vaikuttavuuden aikaansaamiseksi nykyisessä mediaympäristössä. Uudet viestintäkanavat ovat myös avanneet lisää mahdollisuuksia kertoa merkistä ja sen merkityksestä yhä lähempänä kuluttajien arkea.

Vuonna 2020 covid-19-pandemia toi Ruokatiedon toimistolle etätyöloikan. Uusia työvälineitä otettiin käyttöön useita, mikä helpottaa ja sujuvoittaa tekemistä myös jatkossa. Digiloikkaa oli tehty jo aiemmin, mutta vuonna 2020 panostettiin taloushallinnon sähköistämiseen, otettiin käyttöön digitaalinen allekirjoittaminen ja kehitettiin myös tiedosto- ja asiakirjahallintaa.

Ruokatrendien myönteiset tuulet

”Hyvää Suomesta -toiminta antaa Ruokatiedolle pohjan toimia koko kotimaisen ruokaketjun yhteistyöfoorumina. Alkuperäinen tavoite – kaikki mukaan – toimii edelleen. Se on ruokajärjestelmän globaalistuessa entistäkin ajankohtaisempi”, Syväniemi huomauttaa.

”Ruokakohut ovat lisänneet kotimaisen ruuan arvostusta ja saaneet suomalaiset pohtimaan entistä enemmän, mistä ruoka lautaselle tulee. Hyvää Suomesta -merkille on vahva tilaus tulevaisuudessakin”, Syväniemi toteaa.

(Kuva: Tomi Auersalmi. Kuva on otettu Ruokaa omasta maasta -tunnuksen lanseeraustilaisuudesta 27.2.2012)

 

15.03.2021