Alkuperämerkin valvonta

Alkuperämerkin valvonta

Hyvää Suomesta -merkin käytön oikeellisuutta valvotaan auditoinnein. Ulkopuoliset audioijat käyvät yrityksissä tarkastamassa käytäntöjä noin kolmen vuoden välein.

Säännölliset auditoinnit ylläpitävät alkuperämerkin nauttimaa luottamusta. Yritykset auditoidaan noin kolmen vuoden välein. Lisäksi auditointeja tehdään aina tarvittaessa, esimerkiksi reklamaatioiden yhteydessä.

Valvontaa suorittaa vuosittain 4-6 auditoinnin ammattilaista.  He ovat Hyvää Suomesta -merkin käyttäjistä riippumattomien tahojen edustajia, jotta puolueettomuus voidaan taata.

Valvontakäynnin yhteydessä yritysten on todennettava mm. Hyvää Suomesta –merkittyjen tuotteiden kotimaisten ainesosien alkuperä. Maininta myyjästä ja raaka-aineen kotimaisuudesta on löydyttävä ostoasiakirjoista, omavalvonta-aineistosta tai muista lähteistä kirjallisena. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan myös raaka-aineiden erilläänpito varastoissa ja valmistusprosessissa sekä merkin graafisen ohjeiden noudattaminen. Muiden kuin kotimaisten raaka-aineiden alkuperää ei tarkisteta Hyvää Suomesta –merkin auditoinneissa.

Hyvää Suomesta -tuotteiden kotimaisuusaste lasketaan reseptistä. Siksi myös reseptit tarkistetaan ja varmistetaan, että kotimaisuusaste on laskettu oikein ja tuote täyttää merkin kriteerit. Resepteistä otetaan tarkasteluun ensisijaisesti ne, joiden valmistaminen on ko. yrityksessä monimutkaisinta.

Katso video Hyvää Suomesta -jäsenyrityksen auditoinnista