lähteitä puutteiden paikantamiseksi

lähteitä puutteiden paikantamiseksi

Auditoinnit on säännönmukainen tapa selvittää ja valvoa Hyvää Suomesta -merkin käytön oikeellisuutta. Jos puutteita tai virheitä ilmenee, ne yksilöidään ja yritykset pystyvät välittömästi aloittamaan korjaustoimenpiteet.

Ilmoituksia epäillystä virheestä tai merkin väärinkäytöstä voi tulla Eviralta tai paikalliselta elintarviketarkastajalta. Vinkki tähän on saatu usein kuluttajalta.

Kunnalliset elintarviketarkastajat käyvät säännöllisillä tarkastuskäynneillä yrityksissä. Heidän tehtävänä on toiminnan lainmukaisuuden tarkastaminen, ja tähän liittyy osin myös jäljitettävyys. 

Kuluttajat ovat viime vuosina aktivoituneet. Hyvää Suomesta -merkin käytön oikeellisuudesta tulee vuosittain yhä usemapia kyselyjä.

Ruokatiedon henkilökunta havaitsee myös virheitä omilla vuotuisilla kauppatarkastuksilla sekä osana normaalia kaupassakäyntirutiinia.