AUDITOINNIT

AUDITOINNIT

Kuluttajan luottamus Hyvää Suomesta -merkiin perustuu pääasiassa suomalaisten yritysten rehtiin toimintaan ja merkin tiukkoihin raaka-ainekriteereihin. Ulkopuolisen tahon tekemät valvontakäynnit antavat luottamukselle sinetin.

Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät jäsenyritykset auditoidaan noin kolmen vuoden välein. Tarvittaessa auditointi voidaan tehdä myös ennen kuin edellisestä auditoinnista on kulunut kolme vuotta.

Valvontaa suorittaa vuosittain 4-6 auditoinnin ammattilaista. Heillä kaikilla on jonkin laatujärjestelmän virallinen auditointilupa.

Valvontakäynnin yhteydessä yritysten on todennettava Hyvää Suomesta –merkittyjen tuotteiden kotimaisten ainesosien alkuperä. Maininta on löydyttävä ostoasiakirjoista, omavalvonta-aineistosta tai muusta aineistosta kirjallisena. Tässä noudatetaan elintarvikelain säädöksiä: yrityksen on pystyttävä jäljittämään ostamansa tuotteet yhden askeleen taaksepäin.  Muiden kuin kotimaisten raaka-aineiden alkuperää ei tarkisteta Hyvää Suomesta –merkin auditoinneissa. Tehdaskäynti tehdään, mikäli auditoija tarkastushetkellä näkee sen tarpeelliseksi.

Hyvää Suomesta -tuotteiden kotimaisuusaste lasketaan reseptistä. Siksi myös reseptit tarkistetaan ja varmistetaan, että kotimaisuusaste on laskettu oikein ja täyttää merkin kriteerit.

Lisäksi auditointikäynnillä tarkistetaan pakkausmerkinnät ja tuoterekisterin ajantasaisuus.

Ensimmäinen auditointi on yritykselle maksuton. Tämän jälkeen maksu on pieniltä yrityksiltä 200 € + alv/ auditointi (jäsenmaksu alle 5000 €) ja suuremmilta yrityksiltä 600 € (jäsenmaksu 5000 € tai yli).