Jäljitettävyys elintarvikeketjussa

Jäljitettävyys elintarvikeketjussa

Ruuan jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine-erä tai muu valmistuksessa käytetty tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu. Elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet pystytään jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa yksi askel taaksepäin ja yksi askel eteenpäin.

Jäljitettävässä elintarvikeketjussa tiedetään tuotteen valmistaja ja tuotantopaikka sekä tuotteen prosessi-, omavalvonta- ja laatutiedot, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien koostumus sekä tuotannon ja jakelun vaiheet toimenpiteineen.

Toimiva ja läpinäkyvä jäljitettävyysjärjestelmä on tärkeä elintarvikkeen ja sen raaka-aineiden alkuperän selvittämisen ja tuoteturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi tuotevirhettä epäiltäessä on pystyttävä selvittämään nopeasti poikkeaman laajuus, pysäyttämään mahdollisesti virheellinen tuote ja tarvittaessa vetää tuote takaisin markkinoilta. Elintarvike- ja rehualan toimijat, mm. valmistajat ja myyjät ovat vastuussa jäljitettävyydestä.

Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset ovat suomalaisen alkuperän jäljitettävyyden pioneereja tämän päivän elintarviketeollisuudessa. Näille yrityksille jäljitettävyys raaka-aineiden toimittajasta on lakisääteisten vaatimusten täyttämisen lisäksi myös vapaaehtoista työtä tuotteiden kotimaisuuden varmistamiseksi.

Miksi jäljitettävyys on tärkeää

Kuluttajien luottamus ruuan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja eettisyyteen perustuu pitkälti ruokaketjun läpinäkyvyyteen ja systemaattisuuteen. Alun perin jäljitettävyyden kehittäminen on lähtenyt tuoteturvallisuudesta ja kriisinhallinnasta.

Hyvä jäljitettävyys ja siitä viestiminen on yritysten tapa keskustella kuluttajan kanssa ruokaketjun toiminnasta ja läpinäkyvyydestä.

Ruokaketjulla tarkoitetaan kaikkia ruuan tuotannon vaiheita alkutuotannosta jalostamisen ja kaupan toiminnan kautta kuluttajan lautaselle – pellolta pöytään.

Jäljitettävyydestä hyötyvät kuluttajat, eläimet sekä elintarvike- ja rehualan toimijat.

Jäljitettävyydestä hyötyvät kuluttajat, eläimet sekä elintarvike- ja rehualan toimijat. Toimiva jäljitettävyys lisää ja helpottaa:

  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta
  • ​kuluttajien luottamusta elintarvikkeen turvallisuuteen
  • täsmällisen informaation jakamista
  • kriisitilanteiden hallintaa
  • takaisinvetojen täsmällisyyttä ja nopeutta
  • valvontaviranomaisten tiedonsaantia

Tehokkaat jäljitettävyysjärjestelmät ja niistä viestiminen ovat yrityksille sekä välttämättömyys että kilpailuetu. Suuri osa yrityksistä tekee vastuullisuuden nimissä enemmän kuin mitä laki vaatii.