Jäljitettävyys elintarvikeketjussa

Jäljitettävyys elintarvikeketjussa

Ruuan jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine-erä tai muu valmistuksessa käytetty tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu. Elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet pystytään jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa yksi askel taaksepäin ja yksi askel eteenpäin.

Tuotteesta tiedetään tuotteen valmistaja ja tuotantopaikka sekä tuotteen prosessi-, omavalvonta- ja laatutiedot, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien koostumus sekä tuotannon vaiheet toimenpiteineen.
Toimiva ja läpinäkyvä jäljitettävyysjärjestelmä on tärkeä elintarvikkeen ja sen raaka-aineiden alkuperän selvittämisen ja tuoteturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi tuotevirhettä epäillessä on pystyttävä selvittämään nopeasti mahdollisen poikkeaman syy, paikantaa virhe, tarvittaessa vetää tuote takaisin ja kehittää järjestelmää ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Elintarvike- ja rehualan toimijat, mm. valmistajat ja myyjät ovat vastuussa jäljitettävyydestä.

Kuluttajia kiinnostaa ruuan alkuperä

Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia ruuan alkuperästä. Kolme viidestä suomalaisesta eli 60 prosenttia 18–75-vuotiaista kuluttajista, pitää jäljitettävyyttä tärkeänä ruuan valintaan vaikuttavana kriteerinä (TNS Gallup 2013). 

Hyvää Suomesta – merkkiä käyttävät yritykset ovat jäljitettävyyden pioneereja tämän päivän elintarviketeollisuudessa. Niille jäljitettävyys on paitsi lakisääteistä tietoa raaka-aineiden toimittajasta myös vapaaehtoista työtä tuotteiden kotimaisuuden varmistamiseksi.