HYVÄÄ SUOMESTA -MERKKI KERTOO TARKEMMIN ALKUPERÄSTÄ

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKKI KERTOO TARKEMMIN ALKUPERÄSTÄ

Hyvää Suomesta -merkki elintarvikepakkauksessa kertoo enemmän ja tarkemmin alkuperäasioista kuin lainsäädännön mukaan tehdyt pakkausmerkinnät. Se kertoo enemmän esimerkiksi tuotteen alkuperämaasta tai raaka-aineen suomalaisuudesta.

Hyvää Suomesta -merkin tarkastuskäynneillä hyödynnetään yrityksen lakisääteisiä dokumentteja sekä muita toiminnan ohjaukseen liittyviä asiakirjoja ja käytäntöjä.  Erityisesti kiinnitetään huomio siihen, että yrityksen järjestelmässä Hyvää Suomesta –merkittyihin tuotteisiin kulkeutuu merkin kriteerit täyttävä määrä kotimaista raaka-ainetta. Tätä seikkaa ei missään muussa järjestelmässä tarkasteta. 

Tiedon saamiseksi tehdään tarkastukset asiakirjoista ja sähköisistä järjestelmistä, käydään varastoissa ja tuotantolinjoilla sekä tarkastetaan pisteet, joissa eri raaka-aineita sekoitetaan toisiinsa.

Alkuperämaan määritelmä

 • Hyvää Suomesta -merkin vaatimus on, että tuote on valmistettu kokonaan Suomessa ja siihen on käytetty kriteerien edellyttämässä määrin suomalaisia raaka-aineita.
 • Laki: jos tuotteen valmistamiseen on osallistunut useampi maa, alkuperämaa määritellään viimeisen valmistustoimenpiteen suorituspaikan mukaan.

Pääraaka-aineen määritelmä

 • Hyvää Suomesta –kriteereissä tuotteen kaikkien raaka-aineiden yhteenlaskettu määrä tulee olla vähintään 75-prosenttisesti suomalaista (tarkemmin: tuotteesta riippuen joko 100 % tai vähintään 75 %). Vaatimus kattaa aina tuotteen pääraaka-aineen, joten pääraaka-aineen erillistä määritelmää ei tarvita
 • Laissa pääraaka-aine on se, mitä tuotteessa on vähintään 50 %.

Yhden ainesosan elintarvikkeet

 • Hyvää Suomesta -kriteerit: Tuotteen raaka-aine tulee olla 100-prosenttisesti suomalaista.
 • Laki: Jos tuote on valmistettu Suomessa, on valmistusmaa tietenkin Suomi. Alkuperämaaksi merkitään se maa, missä viimeinen valmistustoimenpide on tehty.

Naudanlihan alkuperän ilmoittaminen

 • Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa nauta on syntynyt, kasvanut ja teurastettu Suomessa.
 • Laki: muuttumassa kesällä 2017?? Huom! Lain mukaan naudanlihan alkuperän voi ilmoittaa myös käyttämällä tuotteen pakkauksessa Hyvää Suomesta -merkkiä, jos kriteerit täyttyvät.

Sian, lampaan, vuohen tai siipikarjan lihan alkuperän ilmoittaminen

 • Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa eläimen tulee Suomessa syntynyt, kasvanut ja teurastettu eläin. Kriteerit edellyttävät myös lihavalmisteiden raaka-aineiden täydellistä kotimaisuutta.
 • Laki: vain tuoreen, jäähdytetyn ja jäädytetyn lihan alkuperä tulee ilmoittaa, tulee laajenemaan lihavalmisteisiin kesällä 2017

Maito ja maidon alkuperän ilmoittaminen

 • Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa maidon tulee olla 100-prosenttisesti suomalaista.
 • Laki: maidon ja maitotuotteiden alkuperän ilmoittamia säädökset tulossa kesällä 2017?

Maitotuotteiden ainesosana käytettävä maito

 • Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä maitotuotteissa maidon tulee olla 100-prosenttisesti suomalaista.
 • Laki: säädökset tulossa kesällä 2017??

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET MERKKIÄ KÄYTTÄVISSÄ YRITYKSISSÄ

Hyvää Suomesta -merkin käyttäjäyritykset tarkastetaan säännöllisesti. Merkin tiukkojen kriteerien täyttyminen varmistetaan. Tarkastuskäynneillä hyödynnetään yrityksen lakisääteisiä dokumentteja sekä muita toiminnan ohjaukseen liittyviä asiakirjoja ja käytäntöjä.

Ruokatieto, Hyvää Suomesta -merkki

Auditoijan tekemällä käynnillä mm. tarkastetaan, että yrityksen Hyvää Suomesta –merkittyihin tuotteisiin käytetään merkin kriteerien edellyttämä määrä kotimaisia raaka-aineita. Tätä seikkaa ei missään muussa järjestelmässä tutkita.  Asiakirjat ja sähköiset järjestelmät tarkastetaan, käydään varastoissa ja tuotantolinjoilla sekä tarkastetaan pisteet, joissa eri raaka-aineita sekoitetaan toisiinsa.

Lue lisää Hyvää Suomesta –merkin kriteereistä ja auditoinneista.