Miksi jäljitettävyys on tärkeää

Miksi jäljitettävyys on tärkeää

Kuluttajien luottamus ruuan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja eettisyyteen perustuu pitkälti ruokaketjun läpinäkyvyyteen ja systemaattisuuteen. Alun perin jäljitettävyyden kehittäminen on lähtenyt tuoteturvallisuudesta ja kriisinhallinnasta. Nykyään hyvä jäljitettävyys ja siitä viestiminen on myös yritysten tapa keskustella kuluttajan kanssa ruokaketjun toiminnasta ja sen hyödyistä.

Ruokaketjulla tarkoitetaan kaikkia ruuan tuotannon vaiheita alkutuotannosta jalostamisen ja kaupan toiminnan kautta kuluttajan lautaselle – pellolta pöytään! 

Jäljitettävyydestä hyötyvät kuluttajat, eläimet sekä elintarvike- ja rehualan toimijat. Toimiva jäljitettävyys lisää ja helpottaa:

  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta
  • ​kuluttajien luottamusta elintarvikkeen turvallisuuteen
  • täsmällisen informaation jakamista
  • kriisitilanteiden hallintaa
  • takaisinvetojen täsmällisyyttä ja nopeutta
  • valvontaviranomaisten tiedonsaantia

Tehokkaat jäljitettävyysjärjestelmät ja niistä viestiminen ovat yrityksille sekä välttämättömyys että kilpailuetu. Suuri osa yrityksistä pyrkivät tekemään vastuullisuuden nimissä enemmän mitä laki vaatii.