MITEN JÄLJITETTÄVYYS TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

MITEN JÄLJITETTÄVYYS TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

Keskeiset välineet jäljitettävyyden todentamisessa ovat kaupalliset asiakirjat, elintarvikkeen pakkausmerkinnät sekä dokumentit raaka-aineiden käytöstä valmistusprosessin eri vaiheissa.

Jäljitettävyyteen ei ole yhtä virallista tietolomaketta, vaan dokumentointi riippuu yrityksen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Järjestelmää, jolla yritykset itse dokumentoivat toimintaansa, sanotaan omavalvontasuunnitelmaksi, joka on lain mukaisesti oltava kaikilla elintarvikealan yrityksillä.

Jäljitettävyys on mukana viranomaisen vuotuisissa Oiva-tarkastuksissa. Lisäksi monien yritysten käyttämät elintarviketurvallisuusjärjestelmät edellyttävät jäljitettävyyttä raaka-aine-erästä tuote-erään saakka. Hyvää Suomesta -merkin tarkastuksissa jäljitettävyys on ydinasia.

OIVA-JÄRJESTELMÄ

Oiva on elintarvikevalvonnan järjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oiva-tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat. Valvontakäynti sisältää lukuisia tarkastettavia yksityiskohtia, jotka Oiva-raportti kokoaa yksinkertaisella tavalla myös kuluttajien nähtäväksi.

Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus yrityksessäon kuluttajan kannalta  hyvää.

Jäljitettävyys Oiva-tarkastuksissa tarkoittaa puolestaan yksi eteen – yksi taakse -periaatteen toteutumista sekä valvontaa eläinten vastaanottamisesta, pakkausmerkinnöistä ja toimituksista.

VIIVAKOODI TYÖKALUNA

Elintarvikkeessa oleva viivakoodi (EAN- tai GTIN – koodi) kertoo omalta osaltaan tuotteen alkuperästä ja valmistajasta. Koodi on yleensä 13-merkkiä pitkä ja yksilöllinen.

Ensimmäiset kaksi numeroa, 64 kertovat, että tuote on valmistettu Suomessa. Nämä ja seuraavat seitsemän numeroa muodostavat yritystunnisteen. Seuraavat kolme numeroa yritys saa valita itse. Viimeinen numero on tarkistusnumero, joka lasketaan 12 ensimmäisen numeron perusteella. Lisäksi pakkauksessa on soikea yritystunniste, joka kertoo, että eläinperäinen elintarvike on valmistettu tai käsitelty viranomaisten hyväksymässä ja valvomassa laitoksessa. Se kertoo tuotantolaitoksen sijaintimaan ja laitoksen hyväksymisnumeron.

Esimerkki:
Valio pehmeä rasvaton maitorahka 300g

Viivakoodi:
6408430042081
640843004 + 208 + 1
640843004 = yritystunniste
(64-alku kertoo, että valmistusmaa on Suomi)

208 = omavalintaiset numerot
1 = tarkistusnumero

KANSALLISELLA LAATUJÄRJESTELMÄLLÄ JOPA SIKATILALLE ASTI

Laatuvastuu on sianlihan tuotannon kansallinen laatujärjestelmä. Laatuvastuu -merkitty tuote ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. Laatuvastuu –järjestelmän piirissä olevasta sianlihalihasta valmistetut tuotteet voidaan jäljittää aina sikatilalle asti. 

RAAKA-AINEIDEN SOPIMUSTUOTANTO HELPOTTAA JÄLJITETTÄVYYTTÄ

Suomessa elintarviketeollisuusyritykset tekevät tuotantosopimuksia keskeisistä raaka-aineista. Ne sopivat maataloustuottajien kanssa  muun muassa maidon, lihan, kananmunien, kasvisten ja viljan tuottamisesta yrityksen tarpeisiin. Järjestelmää kutsutaan integroiduksi sopimustuotannoksi.

Sopimuksiin sisältyy myös raaka-ainetta ja toimintatapoja koskevia laatuvaatimuksia. Esimerkiksi eläinten hyvinvointiin, terveyteen, ruokintaan ja lajinomaiseen käyttäytymiseen kiinnitetään paljon huomiota. Yritykset tekevät myös asiantuntija- ja neuvontatyötä maataloustuottajien kanssa esimerkiksi eläinten ruokinnan, hoidon, terveyden sekä liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi.

Yrityksillä ja tuottajilla on usein käytössä myös yhteisiä tietojärjestelmiä, mikä edistää ja nopeuttaa jäljitettävyystietojen tallentamista ja koostamista.

Sopimustuotannon myötä yritykset tietävät hyvissä ajoin etukäteen, mistä tuotteiden raaka-aineet tulevat ja missä olosuhteissa ne tuotetaan.

Tuottajat ja heidän tilansa sijaitsevat usein lähellä tuotantolaitosta, mikä puolestaan lyhentää kuljetusmatkoja. Sopimustuotannossa on mukana sekä pieniä että suuria maatiloja. Joillakin tuotantolaitoksilla voidaan käsitellä kerralla esimerkiksi vain yhdeltä tilalta tulleita raaka-aineita, mikä tekee jäljitettävyydestä  vieläkin helpompaa.