MITEN JÄLJITETTÄVYYS TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

MITEN JÄLJITETTÄVYYS TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

Keskeiset välineet raaka-aineen jäljitettävyyden todentamisessa ovat kaupalliset ostoasiakirjat, elintarvikkeen pakkausmerkinnät sekä dokumentit raaka-aineiden käytöstä valmistusprosessin ja jakelun eri vaiheissa. Näitä kaikkia hyödynnetään myös Hyvää Suomesta -merkin auditoinneissa, kun varmistetaan tuotteen jäljitettävyys.

Jäljitettävyyteen ei ole yhtä virallista tietolomaketta, vaan dokumentointi riippuu yrityksen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Järjestelmää, jolla yritykset itse dokumentoivat toimintaansa, sanotaan omavalvontasuunnitelmaksi, joka on lain mukaisesti oltava kaikilla elintarvikealan yrityksillä. Tämän lisäksi yrityksillä on omia toimintamalleja ja dokumentointikäytäntöjä esimerkiksi osana kansainvälisiä elintarviketurvallisuus- ja laatujärjestelmiä.

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET HYVÄÄ SUOMESTA -MERKKIÄ KÄYTTÄVISSÄ YRITYKSISSÄ 

Hyvää Suomesta -merkin tarkastuskäynneillä katselmoidaan yritystä velvoittavia ja ohjaavia asiakirjoja sekä käytäntöjä.  Käynneillä tarkistetaan myös sähköisiä järjestelmiä, pakkausmerkintöjä, varastoja sekä tuotantolinjoja tuotteen eri valmistusvaiheissa.

Erityisesti kiinnitetään huomio siihen, että yrityksen järjestelmässä Hyvää Suomesta -merkittyihin tuotteisiin on käytetty merkin kriteerit täyttävä määrä kotimaista raaka-ainetta. Tätä seikkaa ei varmisteta missään muussa tarkastuksessa.

Lue lisää Hyvää Suomesta -merkin kriteereistä ja auditoinneista sekä tutustu auditointiin videolta 

VIRANOMAISTEN LAKISÄÄTEINEN VALVONTA 

Oiva on elintarvikevalvonnan järjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Oiva-tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat. Valvontakäynti sisältää lukuisia tarkastettavia yksityiskohtia, jotka Oiva-raportti kokoaa yksinkertaisella tavalla myös kuluttajien nähtäväksi.

Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus yrityksessä on kuluttajan kannalta hyvää.

Jäljitettävyys Oiva-tarkastuksissa tarkoittaa puolestaan yksi eteen – yksi taakse -periaatteen toteutumista sekä valvontaa eläinten vastaanottamisesta, pakkausmerkinnöistä ja toimituksista.

Lisäksi eläinperäisten elintarvikkeiden pakkauksessa on soikea yritystunniste (tunnistusmerkki), joka kertoo, että elintarvike on valmistettu tai käsitelty viranomaisten hyväksymässä ja valvomassa laitoksessa. Se kertoo tuotantolaitoksen sijaintimaan ja laitoksen hyväksymisnumeron. Lisätietoja Ruokavirasto.

VIIVAKOODI TYÖKALUNA

Elintarvikkeessa oleva viivakoodi (EAN- tai GTIN-koodi) kertoo omalta osaltaan tuotteen alkuperästä ja valmistajasta. Koodi on yleensä 13-merkkiä pitkä ja yksilöllinen. Koodijärjestelmää hallinnoi GS1 Finland Oy.
Ensimmäiset kaksi numeroa, 64 kertovat, että tuote on valmistettu Suomessa. Nämä ja seuraavat seitsemän numeroa muodostavat yritystunnisteen. Seuraavat kolme numeroa yritys saa valita itse. Viimeinen numero on tarkistusnumero, joka lasketaan 12 ensimmäisen numeron perusteella.

Vaihtuvapainoisilla tuotteilla ei ole 64-alkuista koodia, vaikka ne on valmistettu Suomessa. Tällaisilla tuotteilla koodi alkaa numeroillla 23, 24 tai 25.

64-koodi kertoo, että elintarvike on valmistettu Suomessa.

Pakkausmerkinnät

Viivakoodi:
6408430042081
640843004 + 208 + 1
640843004 = yritystunniste
(64-alku kertoo, että valmistusmaa on Suomi)
208 = omavalintaiset numerot
1 = tarkistusnumero

 LAATUJÄRJESTELMÄT JA JÄLJITETTÄVYYS

Yritysten erilaiset kansainväliset ja sertifioidut laatuun ja tuoteturvallisuuteen liittyvät laatujärjestelmät auttavat Hyvää Suomesta -auditoinneissa. Laatujärjestelmissä yritys kehittää ja dokumentoi käytäntöjään. Niissä on omat osionsa myös raaka-aineiden jäljitettävyydestä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. ISO 22000, FSSC 22000, BRC ja IFS. Sertifikaatteja myöntävät sertifiointilaitokset kuten Inspecta, DNV ja Bureau Veritas. 
Laatuvastuu on puolestaan sianlihan tuotannon sertifioitu kansallinen laatujärjestelmä. Laatuvastuu -merkitty sianlihatuote ylittää lakisääteiset vaatimukset eläinten terveydenhuollon sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. Laatuvastuu -järjestelmän piirissä olevasta sianlihasta valmistetut tuotteet voidaan jäljittää aina sikatilalle asti.

RAAKA-AINEIDEN SOPIMUSTUOTANTO HELPOTTAA JÄLJITETTÄVYYTTÄ

Suomessa elintarviketeollisuusyritykset tekevät tuotantosopimuksia keskeisistä raaka-aineista. Ne sopivat maataloustuottajien kanssa muun muassa maidon, lihan, kananmunien, kasvisten ja viljan tuottamisesta yrityksen tarpeisiin. Järjestelmää kutsutaan integroiduksi sopimustuotannoksi.

Sopimuksiin sisältyy myös raaka-ainetta ja toimintatapoja koskevia laatuvaatimuksia. Esimerkiksi eläinten hyvinvointiin, terveyteen, ruokintaan ja lajinomaiseen käyttäytymiseen kiinnitetään paljon huomiota. Yritykset tekevät myös asiantuntija- ja neuvontatyötä maataloustuottajien kanssa esimerkiksi eläinten ruokinnan, hoidon, terveyden sekä liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi.

Yrityksillä ja tuottajilla on usein käytössä myös yhteisiä tietojärjestelmiä, mikä edistää ja nopeuttaa jäljitettävyystietojen tallentamista ja koostamista.

Sopimustuotannon myötä yritykset tietävät hyvissä ajoin etukäteen, mistä tuotteiden raaka-aineet tulevat ja missä olosuhteissa ne tuotetaan.

Tuottajat ja heidän tilansa sijaitsevat usein lähellä tuotantolaitosta, mikä puolestaan lyhentää kuljetusmatkoja. Sopimustuotannossa on mukana sekä pieniä että suuria maatiloja. Joillakin tuotantolaitoksilla voidaan käsitellä kerrallaan esimerkiksi vain yhdeltä tilalta tulleita raaka-aineita, mikä tekee jäljitettävyydestä vieläkin helpompaa.