Apua merkkiviidakkoon!

Apua merkkiviidakkoon!

Kotimaisen ruuan voi määritellä monin eri tavoin. Eri alkuperämerkeillä ruokapakkauksissa onkin omat kriteerinsä, vaikka päällepäin ne näyttävät viestivän samaa asiaa. Alla on vertailtu yleisimpiä vapaaehtoisia alkuperämerkkejä raaka-aineen kotimaisuuden, työn ja valvonnan näkökulmasta.

MERKKI

RAAKA-AINEEN KOTIMAISUUS

TYÖ

VALVONTA

Hyvää Suomesta


Liha, kala, kananmuna, maito 100 % suomalaista, samoin yhden ainesosan tuotteet.

Tuotteen raaka-aine yhteensä vähintään 75 % suomalaista.

Aina 100% kotimaista
(sekä valmistus että pakkaaminen).

Auditoidaan noin kolmen vuoden välein.

Avainlippu

Ei vaatimusta raaka-aineen kotimaisuudesta

Valmistettu aina Suomessa.
Kotimaisuusaste vähintään 50 %, joka lasketaan kaikista tuotteeseen kohdistuvista kuluista, mukaan lukien raaka-aineet.

Ei auditointeja. Merkki uusittava kolmen vuoden välein.

Sirkkalehtilippu

Kasviraaka-aine kotimaista, jalosteissa muilla raaka-aineilla ei kriteerejä

Kasviraaka-aine viljelty Suomessa.

Auditoidaan noin neljän vuoden välein.

SUOMEN LIPUN KÄYTTÄMINEN PAKKAUKSESSA

Suomen lippua saatetaan käyttää tuotteiden yhteydessä symboloimaan tuotteen suomalaisuutta ja kotimaisuutta.

Elintarviketurvallisuusviraston ohjeistus: "Tuotteen tulee olla sekä valmistuksen että raaka-aineiden osalta kokonaan tai pääosin kotimainen, muussa tapauksessa lipun käyttö johtaa kuluttajaa harhaan".

(lue lisää: www.evira.fi)

 

VAPAAEHTOISET ALKUPERÄMERKIT

Hyvää suomesta -merkki (Ruokatieto YhdIstys ry)

RAAKA-AINE: 100 % suomalaista on  liha, kala, kananmuna ja maito tuotteessa. Lisäksi yhden ainesosan tuote on 100 % suomalaista (esim. vehnäjauhot). Tuotteen yhteenlaskettu kotimaisuusaste on vähintään 75% (esim. valmisruuat).  Keskimäärin raaka-aineen kotimaisuusaste Hyvää Suomesta -tuotteissa on yli 95 %. Kotimaisuusastetta laskee usein suola ja mausteet. Esimerkiksi Hyvää Suomesta -merkityn ruisleivän kotimaisuusaste on alle 100 %, sillä leivässä oleva suola tulee muualta.
TYÖ: Tuote valmistetaan ja pakataan aina Suomessa.
VALVONTA: Auditoinnit Hyvää Suomesta -tuotteita valmistaviin yrityksiin tehdään noin joka kolmas vuosi. 
(lue lisää: www.hyvaasuomesta.fi)

 

 

avainlippu (suomalaisen työn liitto)

RAAKA-AINE: Merkkikriteereissä ei ole vaatimusta raaka-aineen kotimaisuudesta. Avainlipun kotimaisuusaste lasketaan omakustannusarvosta, jonka on oltava vähintään 50 %. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteeseen kohdistetut kustannukset: raaka-aineet, tarvikkeet, osa- ja puolivalmisteet, pakkausaineet ja -tarvikkeet, muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset, alihankinnat, muut välittömät kustannukset, markkinointikustannukset, tuotekehityskustannukset, poistot ja korot, muut välilliset kustannukset. 
TYÖ: Valmistetaan aina Suomessa. 
VALVONTA: Ei valvontakäyntejä, markkinointivalvonta. Merkki uusittava kolmen vuoden välein.
Avainlippu kertoo ennemmin suomalaisesta työstä kuin raaka-aineiden alkuperästä.

lue lisää: www.avainlippu.fi)

 

 

SIRKKALEHTILIPPU (KOTIMAISET KASVIKET RY)

RAAKA-AINE: Kasvisjalosteissa kasviraaka-aine on viljelty Suomessa, mutta muille raaka-aineille ei ole kriteerejä. 
TYÖ: Kasviraaka-aine on viljelty Suomessa.
VALVONTA: Uudet merkinkäyttäjät auditoidaan vuoden kuluessa merkinkäyttöoikeuden myöntämisestä. 

(lue lisää: www.kauppapuutarhaliitto.fi,  www.kasvikset.fi)

 

 

KAUPAN OMAT MERKIT

VALMISTETTU SUOMESSA (LIDL)

RAAKA-AINE: Mikäli tuotteen yhteydessä on myös Hyvää Suomesta -merkki, siltä edellytetään samat kotimaisuusvaateet kuin muiltakin Hyvää Suomesta -merkityiltä tuotteilta. Pelkkä valmistettu Suomessa -merkki kuvaa suomalaista työtä, ei ota kantaa raaka-aineen alkuperään.
TYÖ: Valmistus ja pakkaaminen Suomessa.
VALVONTA: Hyvää Suomesta -merkin kanssa ko. tuote auditoidaan noin kolmen vuoden välein. Valmistettu Suomessa -merkin valvonnasta vastaa Lidl.

 

KOTIMAISTA (SOK)

 

RAAKA-AINE: Kotimaista -merkin yhteydessä pakkauksessa on aina Hyvää Suomesta -merkki. Raaka-aineiden kotimaisuus on siis sama, kuin Hyvää Suomesta -merkissä.
TYÖ: Aina 100% kotimaista (sekä valmistus, että pakkaaminen)
VALVONTA: Kuuluu Hyvää Suomesta -merkin valvonnan piiriin.

 

 

 

 

MUITA PAKKAUSMERKKEJÄ

EAN/GTIN-KOODIT

Suurin osa vähittäiskaupoista käyttää tuotteiden tunnistamiseen EAN-viivakoodia. EAN-viivakoodi koostuu kahdesta osasta: Numeerisesta GTIN-koodista ja sitä vastaavasta viivakoodisymbolista. GTIN-koodin kolme ensimmäistä numeroa kertovat, missä maassa yritystunniste on myönnetty. Tunnisteen avulla tuotteita voi koodittaa esimerkiksi tuotteen valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja. Koodittajana on yleensä tuotteen oikeudet omistava taho. Tämän vuoksi esimerkiksi Kiinassa valmistettuun tuotteeseen voi tulla Suomen maakoodilla (64) kooditettu tuote. GTIN-koodin perusteella ei siis voi päätellä tuotteen alkuperämaata.

 

(lue lisää: www.gs1.fi)

 

aurinkomerkki

 

Aurinkomerkki on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantotapamerkki. Elintarvikepakkauksen kyljessä se kertoo, että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa, pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Aurinkomerkki ei siis ole kotimaisen raaka-aineen ja tuotannon merkki, vaikka se suomalaisesta viranomaisvalvonnasta kertookin. Elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Aurinkomerkin käyttöoikeutta anotaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira). Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta. Aurinkomerkki on väistymässä käytöstä uuden pakollisen EU:n luomumerkin, Lehtimerkin myötä. 

(lue lisää: https://www.evira.fi/)

Aurinkomerkki yhdessä Hyvää Suomesta –merkin kanssa kertoo tuotteen olevan kotimainen luomutuote.

 

LEHTIMERKKI

EU:n luomutunnus Lehtimerkki tuli pakolliseksi vuoden 2012 alusta kaikissa EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Lehtimerkkiä saa käyttää EU:n alueella tuotettujen pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja se on vapaaehtoinen irtotuotteissa, sekä kolmansista maista tuoduissa luomutuotteissa. Tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista 95 % on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Suomalaiset raaka-aineet voi merkitä ”Tuotettu Suomessa”, jos vähintään 98 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa. 

(lue lisää: (https://www.evira.fi)

Lehtimerkki yhdessä Hyvää Suomesta –merkin kanssa kertoo tuotteen olevan kotimainen luomutuote.