Arktista ruokaa omasta maasta

Arktista ruokaa omasta maasta

Suomen asema maapallon pohjoisimpana kehittyneenä maatalousmaana tekee Suomessa tuotetusta ruuasta ainutlaatuista. Valttejamme ovat tuotantomaan ja ilman puhtaus, runsaat puhtaat vesivarat sekä korkea koulutus ja teknologiaosaaminen.

Tuttua lienee kaikille se, että Golfvirta mahdollistaa kaupallisen maatalouden ja elintarviketuotan-non näillä leveysasteilla, ja että Suomen runsaat metsävarat ja jokamiehenoikeudet tuovat luonnon herkut kaikkien ulottuville.

Arktisiin olosuhteisiin sopeutettu ruuan tuotantomme tutkitusti edistää ruuan puhtautta, tuotantoympäristön ja tuotantoeläinten terveyttä, lisää monien tuotteiden korkeaa ravintoarvoa ja parantaa hygieenistä laatua. Lisäksi tuotantojärjestelmämme vahvuuksia ovat läpinäkyvyys ja jäljitettävyys.

Pohjoiset, massatuotantoa rajoittavat olosuhteet ovat suojanneet ruokaketjuamme monilta tehokkaaseen massatuotantoon liittyviltä ongelmilta. Olosuhteet ovat myös pakottaneet suomalaiset maataloustuottajat ja ruuan tekijät kehittämään omaa erityisosaamista, jota ei voi tuoda muualta.
 

Suomalaisen ruuan tarina

Arktisista ominaisuuksista kertovaa viestiä tislataan parhaillaan sellaiseksi, että sen ydin kirkastuu niin suomalasille kuin ulkomaisille ruuasta kiinnostuneille ammattilaisille ja kuluttajille. Sisältöä tuottaa Luonnonvarakeskus (Luke) ja viestinnän kehittämistä koordinoi Ruokatieto Yhdistys ry.

Suomalaisille laadukas suomalainen raaka-aine on ollut läsnä aina. Meillä Hyvää Suomesta –merkki erottaa kaupan tarjonnasta helposti tuotteet, joissa oman maan raaka-aineet ovat pääosassa.

Nyt suomalaisen ruuan tarina alkaa elää myös Suomen ulkopuolella. Ruokaa vievät yritykset ja muut kansainvälistä työtä tekevät organisaatiot ovat kiinnostuneita markkinoimaan arktista ruokaa, Arctic Food from Finland.

Lue lisää:
Arktinen ruoantuotanto -raportti

Yllä mainitussa raportissa on arvioitu pohjoisen maataloutemme tuottamia hyötyjä 6 eri tuoteryhmässä. Lue alkuun tiivistelmät sivuiltamme!