Kaura

Kaura

Lyhyt ja viileähkö, mutta valoisa satokautemme luo erinomaiset olosuhteet terveen ja puhtaan kauran tuotannolle. Kasvukauden viileys ja sopiva kosteus tuottavat suomalaiseen kauraan suuremman jyväkoon ja vaaleamman värin kuin lämpimimmissä maissa kasvavalla kauralla. Molemmat ovat hyviä myyntivaltteja kansainvälisessä kaurakaupassa.

 Kylmyys ja pakkanen vähentävät tarvetta kasvinsuojeluaineille, mikä pienentää torjunta-ainejäämien riskiä. Myös lyhyt kasvukausi auttaa torjumaan tauteja, sillä kaura ehtii altistua taudeille vähemmän aikaa kuin pitkän kasvukauden maissa.

Kasvukauden lyhyyttä korvaa kesällä runsas valon määrä, joka kasvattaa kauraa kiivaaseen tahtiin.

Vaikkakin maailman mittakaavassa Suomen viljasato on pieni, on Suomi merkittävä tekijä kauran tuotannossa, viennissä ja erityisesti kauran jalostuksessa ja tuotekehityksessä.