Naudanliha ja maito

Naudanliha ja maito

Viileän ilmastomme takia viljan viljely ihmisravinnoksi on Suomen pohjoisimmilla alueilla kannattamatonta, mutta rehuviljan ja nurmen viljely on nautatilan näkökulmasta järkevää. Siten nautojen kasvattaminen pohjoisessa lisää ruokaa tuottavaa maa-alaa. Suomalainen maidontuotanto ylläpitää nurmenviljelyä pelloilla, jotka voisivat muuten jäädä ilman käyttöä.

Nautojen kasvatukseen Suomessa liittyy pääsääntöisesti kotitiloilla viljelty rehu, jonka tavoitteena on kattaa oman tilan nautojen energiantarve. Valkuaistäydennystä toki tarvitaan esimerkiksi ulkomaisesta soijasta, mutta kotimaisen valkuaistuotannon eteen tehdään paljon kehittämistyötä. Kotimaasta saatu rehu on kansainvälisesti verrattuna laadukasta.

Tuoteturvallisuus niin lihassa kuin maidossa alkaa puhtaasta rehusta ja jatkuu läpi koko tuotantoketjun hygieniaosaamisella ja muilla hyvillä käytännöillä.  Näin lääkkeitä ei tarvita kuin harvoin ja ainoastaan tarpeeseen. Suomalaiset lihanaudat eivät saa lainkaan kasvua lisääviä hormoneja.

Kylmän talven takia suomalaiset naudat pidetään navetoissa tai pihatoissa, mutta niiden lämmittämiseen ei juuri energiaa tarvita, koska nauta viihtyy viileässä ja tuottaa itse runsaasti lämpöä. Osa naudoista ulkoilee ympäri vuoden. Teuraskuljetukset hoidetaan hyvien käytäntöjen mukaisesti, mikä näkyy siinä, että Suomessa eläinten kuolleisuus teuraskuljetuksissa on vähäisempää kuin eteläisimmissä EU-maissa."