Suomalainen kananmuna on harvinaisen turvallinen elintarvike

Suomalainen kananmuna on harvinaisen turvallinen elintarvike

Kananmunat maistuvat suomalaisille paremmin kuin pariin vuosikymmeneen, ja esimerkiksi munakas kuuluu suomalaisten suosikkiruokiin. Suomalainen kananmunatuotanto on täysin salmonellavapaata, ja siksi kotimaisia munia voi huoletta käyttää jopa raakana. Terveellinen kananmuna on muutenkin turvallinen elintarvike, sillä sen tuotantoa valvotaan tarkasti, ja tiedot alkuperästä ja tuotantotavasta löytyvät kuoren merkinnöistä. Kotimainen kananmuna onkin kaikkein helpoimmin jäljitettävä elintarvike.

Kansallinen ohjelma torjuu tehokkaasti salmonellaa

Salmonellabakteerien aiheuttamat infektiot ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa. Suomessa salmonellaa on onnistuttu torjumaan tehokkaasti jo vuosikymmeniä, ja ylläpitääkseen hyvää salmonellatilannettaan Suomi sai liittymisneuvottelujen yhteydessä EU:lta luvan kansallisen salmonellavalvontaohjelman (www.evira.fi salmonellavalvonta) käynnistämiseen.

Suomen hyvää salmonellatilannetta varmistetaan myös sillä, että kuorimunia saa tuoda Suomeen vain maista, joissa myös toteutetaan tiukkaa salmonellavalvontaohjelmaa. Sellaisia maita ovat tällä hetkellä Ruotsi ja Tanska. Kaikki kaupassa myytävät kuorimunat ovat kuitenkin kotimaisia, sillä tuotanto kattaa kotimaan tarpeen. Sen sijaan munavalmisteita, kuten munamassa ja munajauhetta sekä niitä sisältäviä tuotteita voidaan tuoda myös maista, joissa salmonellavalvonta ei ole yhtä tiukkaa.

Valvontaa koko ketjussa

Salmonellavalvontaohjelma on pakollinen koko tuotantoketjussa isovanhempaispolvesta munien tuotantopolveen ja pakkaamoon. Ohjelma on tiukinta emopolvella ja hautomoissa, sillä on tärkeätä pysäyttää mahdollinen salmonellatartunta jo tuotantoketjun alkupäässä. Siten se ei pääse leviämään muille tiloille esimerkiksi kananuorikoiden mukana. Linnuista otetaan näytteitä salmonellatutkimukseen untuvikkojen saapuessa kasvattamoon, lintujen ollessa neljän viikon ikäisiä ja kaksi viikkoa ennen parven siirtoa munituskanalaan. Näytteiden otto jatkuu säännöllisesti koko munantuotantokauden ajan. Näytteet voivat koostua eläinten ulosteista, rakenteista kerätystä sivelypölystä tai esim. kuoriutumislaatikoiden munankuorijätteestä. Näytteet tutkitaan Eviran hyväksymässä laboratoriossa standardoidulla menetelmällä. Lisäksi eläinlääkäri tekee valvontakäyntejä ja tarkastaa tuotannosta, lintujen terveydentilasta ja salmonellatutkimuksista pidettävän kirjanpidon sekä katsastaa tuotantohygieeniset olosuhteet ja antaa tarpeen mukaan näihin liittyvää neuvontaa. (Lue lisää: www.siipi.net salmonellavalvonta)

Tuotantotilojen lisäksi pakkaamoilla on keskeinen rooli salmonellan torjunnassa. Kananmunapakkaamoihin saa toimittaa munia vain valvontaohjelman piirissä olevilta tiloilta, ja pakkaamoilla on velvollisuus valvoa, että sopimustuottajat noudattavat salmonellavalvontaohjelmaa. Koko suomalaisessa ruokaketjussa epävarmat salmonellaepäilytkin otetaan äärimmäisen vakavasti, ja ne johtavat aina laajamittaisiin toimenpiteisiin, jossa epäilyksenalainen tuotanto- ja toimitusketju pysäytetään, kunnes varmuus puhtaudesta on saatu.

Kananmunan merkinnät kertovat alkuperän

Kananmunia saa toimittaa markkinoille vain kanalasta, joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Rekisteri edistää kanamunien jäljitettävyyttä, sillä mahdollisen eläintautiepidemian puhjetessa taudin leviäminen voidaan jäljittää ja rajoittaa tehokkaasti. Rekisteröinnin yhteydessä tuottaja saa kanalatunnuksen, jota käytetään munien merkitsemisessä.

Kananmunien kuoren leimat kertovat munan alkuperästä. Leiman ensimmäinen numero kertoo tuotantotavan. Suomessa kananmunia tuotetaan neljällä EU:n hyväksymällä tuotantotavalla (www.evira.fi munat - tuotantomuodot), jotka ovat virikehäkki-, lattia-, ulko- ja luomukanala. Perinteiset häkkikanalat ovat poistuneet käytöstä EU:ssa vuonna 2012, ja tällä hetkellä virikehäkkikanala on yleisin kananmunien tuotantomuoto Suomessa. Virikehäkeissä kanat elävät ryhmissä, ja niillä on oltava tarjolla pesä, kuopsutuspaikka sekä orsia. Lattiakanaloissa kanat voivat liikkua vapaasti lattialla, nokkia, kuopia ja kylpeä pehkussa sekä munia pesiin ja oleskella orsilla. Ulkokanaloissa tapahtuvaa kananmunantuotantoa kutsutaan myös free range -tuotannoksi. Ulkokanalassa kanat pääsevät halutessaan ulos myös talvella, sisätiloissa niitä voidaan pitää enintään 12 viikkoa vuodessa. Kanoille on ulkona tarjolla säänsuoja, laidunalue sekä virikkeinä esimerkiksi heinää. Sisätiloiltaan kanala on tavallinen kerrosritiläkanala tai lattiakanala. Luomukanalassa on ikkunat, orret, pesät ja ulkotarha, jossa kanat pääsevät normaalioloissa sään salliessa ulkoilemaan. Lattiapinta-alasta vähintään kolmannes on pehkualuetta. Luomutuotannossa kanat ruokitaan pääosin luomurehulla. Päivittäin kanoille syötetään myös karkearehua, esimerkiksi heinää, ruohoa tai juureksia.

Kirjaimet leiman keskellä kertovat alkuperämaan. Leiman viimeiset numerot kertovat, missä kanalassa munat on tuotettu. Kananmunan kuoressa olevan leiman ensimmäinen numero puolestaan kertoo tuotantotavan: 0 tarkoittaa luomukanalaa, 1 ulkokanalaa, 2 lattiakanalaa ja 3 virikehäkkikanalaa. Vain Eviran ja kunnan valvontaviranomaisten hyväksymät pakkaamot, joiden tilat ja tekniset laitteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset, saavat luokitella ja pakata munia sekä varustaa ne pakkausmerkinnöillä. (www.siipi.net 360-pakkaamon tehtävät).

Monenlaisia munia

Kananmunat eivät ole samanlaisia keskenään, vaan eroavat toisistaan muun muassa tuotantotavan, kuoren värin, myyntiajan, kanojen ruokinnan ja munien käyttötarkoituksen mukaan. Jalostuksella voidaan vaikuttaa kanan tuotanto-ominaisuuksiin ja kananmunan laatuun, kuten kuoren lujuuteen ja valkuaisen kiinteyteen.  Kanojen ruokinnalla puolestaan voidaan vaikuttaa munan ravintosisältöön, koostumukseen ja ruoanvalmistus- ja leivontaominaisuuksiin kuten kananmunien vaahtoutuvuuteen ja vaahdon pysyvyyteen.  Kuluttaja voikin valita tarpeisiinsa parhaiten sopivan kananmunan joko eri kokoisista tavallisista munista tai erikoismunista. Erikoismunia ovat esimerkiksi ekstra-tuore kananmuna, jonka myyntiaika on rajoitettu seitsemään päivään pakkauspäivästä tai yhdeksään päivään muninnasta. Omega- ja camelina-munien ravintosisältöä on parannettu ruokkimalla kanoja erikoisrehuilla, jotka lisäävät omega-3-rasvahappoja.

Ravinteet ja energia talteen lannasta

Suomen kotieläinten lannassa on niin paljon fosforia, että tehokkaasti hyödyntämällä ja lannan ravinteiden tehokkaalla kierrätyksellä pystyttäisiin korvaamaan kaikki tällä hetkellä maanviljelyssä käytettävä väkilannoitefosfori. Lannasta ja muista sivuvirroista voidaan tuottaa kierrätyslannoitteita erilaisten käsittelyjen avulla. Siipikarjan lannassa on peltoa hyödyttäviä ravinteita sekä energiaa, mutta monilla alueilla lantaa muodostuu yli alueen ravinteiden tarpeen. Siipikarjanlannan käsittelyyn etsitään uusia ratkaisuja, jotka tehostaisivat vesistöjen suojelua ja parantaisivat siipikarja-alan kokonaiskestävyyttä muun muassa tutkimuksen ja alan toimijoiden yhteistyön avulla (www.siipi.net siipikarjaliitto, teholanta -hanke).

Lähteet:
Evira: Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti. Eviran ohje 16034/3: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/el...
Kananmunatiedotus: http://www.siipi.net/index.php/kananmunatiedotus
Kananmunatuotannon hyvät tuotantotavat: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/2011/kananmunahanke2...
Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0006...
Luonnonvarakeskus: www.luke.fi
Luomunasta.fi: http://www.luomunasta.fi/luomumunien-markkinaosuus-154-arvosta/
Maaseutu.fi: https://www.maaseutu.fi/maaseutu/ymparisto/siipikarjan-lanta-hyotykayttoon/
Siipikarjaliitto: www.siipi.net
Suomen ympäristökeskus: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tuore_selvitys_Kierrat...(44399)
Teholanta-hanke: http://www.siipi.net/index.php/siipikarjaliitto/teholanta-hanke
Totta munasta!: www.tottamunasta.fi