Hyvää Suomesta - Gott från Finland

Hyvää Suomesta - Gott från Finland

Hyvää Suomesta - Gott från Finland -märket är ett ursprungsmärke för finska förpackade livsmedel. Märket är frivilligt och kan användas av livsmedelsproducenter som tillverkar sina produkter i Finland, av finska råvaror. Märket ägs och administreras av Föreningen Matinformation rf, som de företag som använder märket är medlemmar i.

Kriterier för användning av märket

Hyvää Suomesta - Gott från Finland-märket får användas tryckt på produktförpackningen eller etiketten på livsmedel som är tillverkade och förpackade i Finland och som innehåller minst 75 procent finska råvaror. Kött, fisk, ägg och mjölk i produkten måste emellertid vara helt och hållet finska. Dessutom måste en produkt med bara en ingrediens vara 100 procent finsk. Slutproduktens grad av finskhet beräknas utifrån mängden råvaror enligt tillverkningsreceptet; tillsatt vatten räknas inte som råvara.

Rätten att använda märket erhålls för varje produkt för sig. Tillverkaren får endast använda märket på de livsmedel som uppfyller ovan nämnda kriterier. Märket ska alltid tryckas på produktförpackningen eller etiketten.

Det genomförs kontroller av om märket används rätt.  Kontrollerna görs hos alla nya medlemsföretag som använder märket inom ett år efter att de blivit medlemmar i Föreningen Matinformation rf och efter det med tre års mellanrum. Kontrollerna utförs av en utomstående part.

Märket

Märket har designats av professor Kyösti Varis. Temat är Finlands nationalfågel sångsvanen och finska flaggan. Märket offentliggjordes år 1993. År 2012 knöts ett nytt kommunikativt koncept  "Mat från eget land" (”Ruokaa omasta maasta”), som står skrivet på flaggan runtomkring det ursprungliga runda märket. Engelska och ryska versioner av Hyvää Suomesta - Gott från Finland -märket för exportmarknaderna har skapats 2012.

Känt märke som samlar många

Jobbet runt Hyvää Suomesta - Gott från Finland märket är resultatet av ett unikt samarbete inom den finska livsmedelsbranschen.  Hela livsmedelskedjan är med: odlare, industri, anställda inom livsmedelsbranschen, handeln och konsumenterna.

Numera används märket av cirka 300 livsmedelsproducenter. De minsta producenterna är mikroföretag som tillverkar mat i form av hantverk av råvaror från den egna gården.  De största företagen som använder märket är företag inom livsmedelsindustrin och -handeln, vars produkter räcker till för samtliga Finlands butiker och för export.  Det finns cirka 10 000 varor med Hyvää Suomesta - Gott från Finland-märket.

Märket är välkänt: det känns igen av över 90 procent av alla finländare. Dessutom betraktas de livsmedel som har märkningen som trygga och av hög kvalitet. Hyvää Suomesta - Gott från Finland -märket har under flera år varit ett av Finlands mest uppskattade produktmärken.

 

Mer information:
 Ruokatieto Yhdistys ry (Föreningen Matinformation rf)
+358 40 710 4170, hyvaasuomesta@ruokatieto.fi
Vi betjänar er på finska, svenska, engelska och spanska