Virheellisen käytön vakavuusasteet

Virheellisen käytön vakavuusasteet

1.       Merkki on tuotteessa, joka ei täytä kriteereitä

Vakavin virhe Hyvää Suomesta -merkin käytössä on se, että merkki on käytössä tuotteessa, joka ei täytä kriteereitä. Vaikka tällainenkin virhe voi olla inhimillinen erehdys, se on kuluttajan harhaanjohtamista ja vakavimmillaan markkinointirikos.

Kun epäilys virheestä havaitaan, toimenpiteet asian selvittämiseksi aloitetaan heti. Ensin tarkistetaan yrityksen tuote- ja auditointitiedot Hyvää Suomesta -rekisteristä, jonka jälkeen otetaan yhteys yritykseen. Yrityksen oman selvityksen jälkeen arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet, esim. ylimääräinen auditointikäynti.

Mikäli asia on epäilyksistä huolimatta kunnossa, ilmoitetaan asiasta taholle, joka epäilyn on esittänyt.

Mikäli Hyvää Suomesta -merkin käytössä on virhe, on ensimmäinen korjaustoimenpide se, että uusia virheellisesti merkittyjä tuotteita ei tule markkinoille. Eli yrityksen pakkauslinjastolla tehdään tarvittavat muutokset, esimerkiksi merkin tarroittaminen piiloon ennen kuin uusi etiketti tai pakkausmateriaali on saatu käyttöön. Yritys ilmoittaa virheestä ostajille ja laittaa asiasta tiedon esim. yrityksen sähköisen tuotekuvaston ko. tuotteen kohtaan. Virheen laajuudesta riippuen toteutetaan laajempaa tiedottamista ja mahdollisesti takaisinveto. Tahallinen Hyvää Suomesta -merkin väärinkäyttö johtaa yriytksen erottamiseen Ruokatieto Yhdistys ry:stä ja näin Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus päättyy. Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus voidaan päättää, mikäli yritys osoittaa suurta huolimattomuutta merkin käytössä.

2.       Muut virheet

Hyvää Suomesta -merkin graafisten ohjeiden vastaista käyttöä esiintyy vuosittain. Yrityksen, tuotteen ja merkin hallinnoijan näkökulmasta parasta on, että tuotepakkaus on edustava ja Hyvää Suomesta -merkki on näyttävästi esillä. Virheellisyyksiin puututaan ensisijaisesti silloin, kun merkkiä käytetään liian lähellä yrityksen nimeä tai graafinen toteutus ei millään muotoa edusta graafisten ohjeiden linjauksia.

Graafisten virheiden osalta muutokset pakkauksiin tehdään pakkausmateriaalin seuraavaan tilauserään. Käytössä olevat pakkaukset saa yleensä käyttää loppuun.

Joskus Hyvää Suomesta -merkki löytyy tuotteesta, jonka valmistaja ei ole Ruokatiedon jäsen ja siten tarkastusten ulottamattomissa. Tällaisessa tapauksessa yritys joko luopuu merkin käytöstä välittömästi tai se voi hakea Ruokatiedon jäseneksi saadakseen Hyvää Suomesta -merkin virallisesti käyttöönsä.

Myös Hyvää Suometa -merkkiä käyttävän yrityksen ulkopuolelta tuleva merkin käyttövirhe on mahdollinen. Tällaisessa tapauksessa toinen osapuoli, esimeriksi kauppa, on laittanut ilmoitukseen tai verkkokauppaan vanhentuneen tuotekuvan. Vastuu on yrityksen, mikäli he eivät ole toimittaneet uutta kuvaa. Jos uusi kuva on toimitettu, vastuu on toisen osapuolen.