Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Hyvää Suomesta -merkkiä voivat käyttää Ruokatieto Yhdistyksen jäsenet niissä tuotteissa, joissa merkin kriteerit täyttyvät.

Yhdistyksen säännöissä on kerrottu tarkemmin jäsenmaksuista. Vuodelle 2017 jäsenmaksut ovat taulukon mukaiset. Lisäksi 3 vuoden välein tehtävästä auditoinnista veloitetaan 200 € tai 600 € yrityksen koosta riippuen.

Liikevaihto

Jäsenmaksu € 2017

Kaupan alan yritykset

0,0001 x omien tuotemerkkien ruokamyynti kotimaassa

Yli 90 miljoonan
elintarvikevalmistajat

0,0001 x ruokamyynti kotimaassa,
pl. kaupan merkit ja teollisuusmyynti

70–90 milj.e

4 800

40-70 milj. e

3 300

30-40 milj. e

2 100

20-30 milj. e

1 500

10-20 milj. e

1 500

5-10 milj. e

800

3-5 milj. e

600

1-3 milj. e

400

0-1 milj. e

275

Muut organisaatiot

sovitaan vuosittain