Hyvää Suomesta -merkin graafinen ohjeisto

Hyvää Suomesta -merkin graafinen ohjeisto

Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella Hyvää Suomesta -merkin graafisiin ohjeisiin ennen merkin sijoittamista pakkaukseen tai etikettiin.

 


 

HYVÄÄ SUOMESTA MERKIN VERSIOT
RUOKAA OMASTA MAASTA -TUNNUKSEN KÄYTTÖ
TARKENTAVIA OHJEITA
— Värit
— Suoja-alue
— Pienin sallittu koko
— Tunnuksen paikka
— Pyöreän Hyvää Suomesta -perusmerkin käyttö
— Kiellettyjä käyttötapoja
LISÄKYSYMYKSET


 

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN VERSIOT

Hyvää Suomesta -merkkiä käytetään ensisijaisesti Ruokaa omasta maasta -tunnuksen yhteydessä pakkauksissa ja viestinnässä. Jos tilaa on vähän, sijoitetaan pakkaukseen pyöreä perusmerkki, jotta "Hyvää Suomesta"-teksti on helposti luettavissa.

Ruokaa omasta maasta -tunnus koostuu pyöreästä perusmerkistä, lipusta sekä sen yhteydessä olevasta ”Ruokaa omasta maasta”-tekstistä. Pyöreä Hyvää Suomesta -perusmerkki sisältää ympyrän sisällä olevan uivan joutsenen, jonka siivet muodostavat Suomen lipun. Ympyrän kehällä lukee teksti ”Hyvää Suomesta, Gott från Finland”.
 

Onko yritykselläsi vientituotteita? Vientituotteissa käytetään pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä, josta löytyy myös englannin- ja venäjänkieliset versiot. Pyydä kieliversiot erikseen meiltä

RUOKAA OMASTA MAASTA -TUNNUKSEN KÄYTTÖ

Ruokaa omasta maasta -tunnuksesta on olemassa pysty-, vaaka-, neliväri- ja yksiväriversiot, sekä kieliversiot suomeksi ja ruotsiksi. Lue alta tunnuksen käytön pääsäännöt:

 • Käytä ensisijaisesti sinivalkoisia versioita (1-2).
 • Käytä liukuväriversiota (1) vain sähköisessä ja painetussa viestinnässä, kuten mainoksissa, esitteissä ja verkkosivuilla.
 • Käytä sinivalkoista versiota (2a ja b) ensisijaisesti pakkauksissa.
 • Käytä mustavalkoista versiota (3a ja b) vain sellaisissa ympäristöissä, joissa muut edellä mainitut versiot eivät esimerkiksi painoteknisesti ole mahdollisia. Mustapohjainen lippu vaatii toimiston hyväksynnän.
 • Sijoita tunnus ensisijaisesti pakkauksen etupuolelle. Tunnuksen tulisi sijaita taittoalueen ylä- tai alaosassa, oikeaan tai vasempaan reunaan asemoituna.
 • Tarkista, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on helposti luettavissa. Pienin sallittu koko pyöreälle Hyvää Suomesta -perusmerkille on halkaisijaltaan 10mm. 
 • Tarkista, että tunnuksen ympärillä on riittävä suoja-alue – älä sijoita tunnuksen lähelle muita elementtejä.
 • Hyvää Suomesta -merkin tulee olla selkeästi irrallaan yrityksen logosta.
 • Käytä vain valmiita tunnusoriginaaleja – älä muokkaa niitä tai tee omia versioita. Älä käännä, kierrä tai muuta tunnuksen mittasuhteita. 
 • Pyöreää perusmerkkiä ei saa koskaan painaa negatiivina niin, että joutsen on tumma.
 • Joutsenen tulee aina uida oikealta vasemmalle.
 • Käytä pienissä pakkauksissa pelkkää pyöreää Hyvää Suomesta –perusmerkkiä.
   

Tarkistamme mielellämme vedokset suunniteltavasta pakkauksesta ennen tuotantoa, ja mustapohjaisesta lipusta aina. Voit lähettää ne osoitteeseen: hyvaasuomesta@ruokatieto.fi.

Pidätämme oikeuden harkita tapauskohtaisesti tunnuksen ja merkin käytön poikkeuksia. Ole yhteydessä meihin, jos käyttö askarruttaa.

TARKENTAVIA OHJEITA

VÄRIT

 • PMS 300
 • CMYK C100 M43 Y1 K0
 • RGB R0 G114 B181

SUOJA-ALUE

Tunnuksen suoja-alue (X) mitataan joutsenen korkeuden mukaan. Älä sijoita suoja-alueelle muita elementtejä.

PIENIN SALLITTU KOKO

Tarkista aina, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on luettavissa. Pienin sallittu koko tunnukselle mitataan pyöreän perusmerkin halkaisijasta, joka voi olla pienimmillään 10 mm. Erilaiset painotekniikat tuottavat eri laatuista painojälkeä, joten tarkista aina, että merkin teksti on luettavaa, vaikka merkin koko täyttäisikin edellä mainitut kokovaatimukset. Käytä pienessä pakkauskoossa pelkkää pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä.

TUNNUKSEN PAIKKA

Tunnus sijoitetaan niin, että se sijaitsee (pakkauksen etupuolella) painoalueen ylä- tai alaosassa, joko oikeaan tai vasempaan reunaan asemoituna. Tunnuksen pystyversio suositellaan sijoitettavaksi vain yläreunaan. Jätä minimissään suoja-alueen verran tyhjää painoalueen ylä- tai alareunaan jos käytät vaakaversiota tai vastaavasti tilaa oikeaan tai vasempaan reunaan jos käytät pystyversiota. 

Varmista, että tunnus on sijoitettu turvalliselle alueelle niin, ettei osia siitä leikkaudu pois tai toistu muuten huonolaatuisena.

Merkistä on tehty erikoisversio, johon on lisätty ylimenovaraa. Voit käyttää erikoisversiota painotuotteissa, joissa merkki on sijoitettu painoalueen leikkausreunaan. Lataa erikoismerkki täältä.

PYÖREÄN HYVÄÄ SUOMESTA -PERUSMERKIN KÄYTTÖ

Pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä käytetään vain pakkauksissa, joihin Ruokaa omasta maasta -tunnus ei mahdu. Perusmerkin käyttöön sovelletaan samoja käyttösääntöjä kuin Ruokaa omaa maasta -tunnukseen. Perusmerkin suoja-alue on merkin ympärillä sama kuin joutsenen korkeus (X) ja merkin pienin sallittu koko on 10mm. Varmista, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on luettavaa. Merkki suositellaan sijoitettavaksi pakkauksen etupuolelle painoalueen ylä- tai alaosaan, joko oikeaan tai vasempaan reunaan asemoituna. Merkistä on olemassa sinivalkoinen ja mustavalkoinen versio.

KIELLETTYJÄ KÄYTTÖTAPOJA

 1. Mittasuhteita on muutettu.
 2. Tunnusta on kallistettu.
 3. Tunnuksen elementtejä on poistettu.
 4. Tunnusta on käytetty sekavalla taustalla.
 5. Tunnuksen ja taustan välillä ei ole riittävästi kontrastia. 
 6. Merkistä on tehty negatiiviversio, jolloin joutsen on tumma.
 7. Liian lähelle tunnusta on sijoitettu muita elementtejä, kuten yrityksen logo.
 8. Merkin väriä on muutettu.
 9. Merkkiin on yhdistetty siihen kuulumatonta tekstiä.

Merkkiä ei myöskään saa käyttää erillisenä tarrana, vaan sen on oltava osa etikettiä tai pakkausta. 

LISÄKYSYMYKSET

Jos sinulla on merkin käyttöön liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä meihin. 

Minna Asunmaa
minna.asunmaa@ruokatieto.fi
040 410 5270

tai hyvaasuomesta@ruokatieto.fi